آخرین اخبار استان ها

سرشماری بهاره قرقاول در مناطق شکار ممنوع و زیستگاه های شمال استان اردبیل

سرشماری بهاره قرقاول در مناطق شکار ممنوع و زیستگاه های شمال استان اردبیل

سرشماری قرقاول مطابق دستورالعمل سازمانی در زیستگاههای مناطق شکار ممنوع نوار مرزی شهرستانهای گرمی، بیله سوار و پارس آباد در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اظهار داشت: سرشماری بهاره قرقاول مطابق دستورالعمل سازمانی و به روش مشاهده مستقیم و آوا در زیستگاه های نوار مرزی شمال استان در حال انجام است و تراکم نسبی جمعیت این گونه پرنده با بررسی دقیق هر یک از مناطق و زیستگاه ها برآورد خواهد شد. 

حسن قاسم پور افزود: سرشماری قرقاول همه ساله در دو مرحله بهاره و پاییزه، به منظور ارزیابی وضعیت زیستی و تعیین جمعیت پرنده قرقاول، کیفیت زیستگاه این گونه و چگونگی پراکنش آنها در بیش از 20 زیستگاه شهرستان های مربوطه انجام می شود.

قرقاول یکی از بزرگترین گونه های تیره ماکیان است که از گونه های بومی و حمایت شده کشور بوده و شکار و نگهداری آن طبق قانون ممنوع است. این گونه در استان اردبیل در نوار مرزی شمال استان و عمدتا در شهرستان های گرمی، بیله سوار و پارس آباد قابل مشاهده است.
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"