آخرین اخبار استان ها

 ۴۲ واحد تولیدی صنعتی استان  آذربایجان غربی در لیست صنایع آلاینده قرار گرفت

۴۲ واحد تولیدی صنعتی استان آذربایجان غربی در لیست صنایع آلاینده قرار گرفت

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: جلسه بررسی وضعیت صنایع آلاینده این استان در دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۰ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی سعید شهند افزود: در پایش های انجام شده از واحدهای صنعتی این استان در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ پرونده ۵۸ واحد صنعتی به منظور بررسی، به این کمیسیون ارجاع داده شده که با توجه به بررسی ها و مستندات موجود نام ۴۲ واحد تولیدی و صنعتی درلیست صنایع آلاینده محیط زیست آذربایجان غربی قرار دارد که برای اجرای قانون به معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است.
وی اظهار کرد: برای واحدهای آلاینده این دوره اخطاریه مشمولیت صادر شده است که در صورت اصلاح نشدن روند فعالیت ، در دوره بعدی نیز در لیست صنایع آلاینده قرار خواهند گرفت.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات برا ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ (مالیات سبز)  واحدهای تولیدی ، صنعتی  معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست ، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند ، در صورتی که در مهلت زمانی که  توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود ، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند ، براساس معیارهایی نظیر شدت ، مدت ، نوع ومکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد ، یک درصد و یک و نیم درصد به ماخذ فروش کالا یا خدمات ، مشمول عوارض سبز می شوند.
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"